Repræsentantskabsmøde 1. marts kl. 19.30 i Inside Hammel

Referat

Mødet indledes med fællessang "Hilsen til forårssolen"

 1.Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Formandens beretning og økonomisk orientering. Se nedenfor.

 3. Behandling af indkomne forslag:          Ingen forslag

 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Aksel Halkjær Lund            Genvalg

Anette Bonde                      Genvalg

Hanne Thorhauge               Genvalg

5. Valg af suppleant.

På valg er:

Erling Midtgaard Hanssen   Genvalg

Eventuelt:

Lena Leth, formand for Frivilligcenter Favrskov gav en orientering om centrets etablering og forvenntninger til fremtiden. Lena opfordrede frivillige til at henvende sig på info@frivilligcenterfavrskov.dk  eller på telf. 61 799 729.

Aksel Halkjær Lund fortalte om Spil Dansk ugen og de mange aktiviteter i forbindelse med Favrskov som Spil Dansk Kommune og præsenterede de to Masterclass deltagere.

 De  fortalte om deres oplevelser på konservatorierne i Aarhus og København.

Sam Diba spillede et par stykker på klaveret bl. a. Minutvalsen af Chopin.

Andreas Deleuran spillede elektronisk musik og for første gang med sang foran et publikum.

Publikum oplevede dermed to virkelig forskellige former for musik et klaverstykke fra 1847 og et stykke nykomponeret elektronisk musik.

Aftenen sluttede med Benny Andersens formaning i  fællessang : "Go´ nu nat og gå nu lige hjem"

Formandens beretning ved Repræsentantskabsmødet

  den 1. marts 2017

 Inden beretningen mindedes formanden og forsamlingen med et øjebliks stilhed,  vores gamle sekretær Lars Sørensen, der måtte give op over for alvorlig sygdom og blev begravet i Hammel Kirke i august 2017.

Lars Sørensen var sekretær fra Kulturelt Samvirkes start i 2007, og en uvurderlig støtte for bestyrelsen, med sin store viden om kommunale forhold og præcise styring af Samvirkets økonomi. Der blev passet på pengene med jysk lune og et glimt i øjet.

Året 2017 har igen været et travlt år. Der har været en del henvendelser,  hvor man forespørger om støtte til  vidt forskellige arrangementer. Nogle om  økonomi, men også hjælp og vejledning til, at få en god kulturel ide til at blive realiseret, og blive en succes.

Mange henvendelser kommer til formanden, men også bestyrelsesmedlemmerne får henvendelser fra kommende arrangører.

Formanden har holdt et oplæg om Kulturelt Samvirkes muligheder for at støtte, på et møde i landsbyrådet, hvor mange repræsentanter for forsamlingshusene var til stede.

 Der er i 2017  givet 17 underskudsgarantier - 5 tilskud og 3 afslag.

 Økonomien for 2018, ser foreløbig fornuftig ud. 

Man kan se økonomien på referatet efter hvert bestyrelsesmøde.

 Der blev givet en kort orientering om modellen med underskudsgarantier. 

 Spil Dansk.

I foråret holdt Aksel Halkjær Lund,  der er tovholder for Spil Dansk og formanden, et møde med dir. for Spil Dansk, Ricco Victor og formand Jørgen Thorup, for at give feedback til SpilDansk ugen 2017. Vi deltog senere i Spil Dansk konferencen på Rådhuset i Kbhvn.

Der bliver et nyt møde om kort tid med Spil Dansk ledelsen, hvor vi kan fremlægge 2017 erfaringer og bidrage til den bedst mulige Spil Dansk Uge - der som bekendt er i uge 44 hvert år.

Der har været rigtig mange SpilDansk Arrangementer i 2017, de fleste med forskellige former for undervisning på institutionerne, hvor Aksel har stået for en omfattende administration med at bringe kunstnere/musikere og institutioner sammen.

På hjemmesiden kan man  se en oversigt over samtlige arrangementer og enkelte billeder og links.

 Vi har haft  4 unge talenter  på  Spil Dansk masterclasses på konservatorierne i Århus, Odense og København. Et par af dem har vi på besøg her i aften, hvor de vil fortælle om deres oplevelser og give et par prøver på deres musik. 

Kormusik fra Nicaragua

Af større arrangementer har vi støttet en koncert med 5 nicaraguanske musikere Tabú i Sløjfen.

En koncert hvor ca. 50 sangere fra KreaktivKor, Hadsten Blandede Kor og Hadsten Sangforening deltog. De sang en Nicaraguansk Bondemesse La Misa Campesina, som de havde øvet på i mere end et år. De sang den på spansk forstås.

De 5 musikere var her i 10 dage og spillede talrige koncerter rundt omkring, med koret i Haldum Kirke og i Sct Johannes Kirken i Aarhus.

Sommerskole for unge musikere

Lidt senere på sommeren, fik vi en “her og nu” henvendelse fra Hinnerup Garden. En sommerskole på konservatoriet i Århus for unge musikere  kunne ikke gennemføres. 

Nogle af landets bedste undervisere stod parat. Ideen var at gennemføre sommerskolen i Søften kultur- og idrætscenter, men der manglede lidt midler.  

KS kunne hurtigt finde pengene og sommerstævnet blev en succes med unge musikere fra nær og fjern, der fik undervisning på meget højt niveau.

Vi håber på at kunne gentage successen i 2018.   Det må gerne blive endnu en tilbagevendende begivenhed, der er med til at sætte Favrskov på landkortet.

Kunst i Favrskov 2017

En anden begivenhed, der for alvor sætter Favrskov på landkortet, er den store udstilling Kunst i Favrskov, der ligeledes finder sted i Søften kultur- og idrætscenter.

Ca. 900 besøgende så på kunst af  63 kunstnere fra det meste af landet og der deltog også en lille gruppe svenske kunstnere.  KS deltog med små musikalske indslag i løbet af udstillingen, og stod for administrationen af de mange tilmeldinger og af hjemmesiden. Lions Club Hinnerup står for udstillingens praktiske gennemførelse. Kunstudvalget for Favrskov deltog med en udstilling om Kunsten ud i Landsbyerne. 

Vi er allerede nu i gang med at lægge grundlaget for Kunst i Favrskov 2018, der flyttes til 

                                                 den 22.-23 september. 

Det har været et problem, at vi med en udstilling i begyndelsen af september kolliderede med Aarhus Festuge og Hammel Hestemarked. En flytning giver formentlig endnu flere besøgende.

 Til sidst: 

Kulturelt Samvirkes hjemmeside  www.kultureltsamvirkefavrskov.dk   her er links til ansøgningsskemaer og referater fra Samvirkets møder og næste ansøgningsfrist, men også billeder og masser af links til begivenheder KS har været involveret i.

Ved Repræsentantskabsmødet den 1. marts, fortalte Sam Diba og Andreas Deleuran  om deres oplevelser på Spil Dansk Masterclasses og gav prøver på deres musik

Ved Repræsentantskabsmødet den 1. marts, fortalte Sam Diba og Andreas Deleuran om deres oplevelser på Spil Dansk Masterclasses og gav prøver på deres musik

Året begynder på festligste vis: 

Hinnerup Tyroler- og Party orkester begynder året med en forrygende koncert på lokalcenter Anlægget i Ulstrup.
Orkestret har en aftale med Kulturelt Samvirke om at turnere på alle Favrskov Kommunes Lokalcentre og plejehjem i løbet af året.

Året begynder på festligste vis:

Hinnerup Tyroler- og Party orkester begynder året med en forrygende koncert på lokalcenter Anlægget i Ulstrup.
Orkestret har en aftale med Kulturelt Samvirke om at turnere på alle Favrskov Kommunes Lokalcentre og plejehjem i løbet af året.

Så er Hinnerup Tyrolerne rykket videre til Thorsøhøj i Thorsø

Så er Hinnerup Tyrolerne rykket videre til Thorsøhøj i Thorsø

Den rette Tyrolerstemning opretholdes med lagkage og kaffe.

Den rette Tyrolerstemning opretholdes med lagkage og kaffe.

Del siden