DET SKER i 2017

Mandag den 27. februar kl. 18.30

Ordinært bestyrelsesmøde 

Mandag den 27. februar 2017, kl. 20.00 på InSide i Hammel lokale 4 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

   Dagsorden/Referat

 1.Valg af dirigent og stemmetællere.

Dirigent Aksel Halkjær Lund

Stemmetællere Anette Bonde og Hanne Thorhauge

 2. Formandens beretning og økonomisk orientering.

 3. Behandling af indkomne forslag:           Ingen

 4. Valg af formand:

 På valg er:

Thorkild Petersen, FOF Favrskov                  Genvalgt

 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Lars Johansen, LJ-Musik                               Genvalgt

Anne Grethe Riis, Johannitter – First Aid       Genvalgt

Frank Lund, Kreaktiv Kor                              Genvalgt

6. Valg af suppleant.

På valg er:

Poul Erik Nielsen,

Musikudvalget Haurum forsamlingshus            Genvalgt

Kulturelt Samvirkes Repræsentantskabsmøde 

 Det plejer at være lidt af et tilløbsstykke når Kulturelt Samvirke Favrskov holder repræsentantskabsmøde.

 Repræsentantskabsmødet finder sted i Inside Hammel  lokale 4 

                       mandag den 27. februar kl. 20

 Dagsorden iflg. vedtægterne kan ses på www.kultureltsamvirkefavrskov.dk

 Der er tradition for spændende musikalske indslag med lokale kunstnere, og i år bliver ingen undtagelse.

 I forbindelse med Spil Dansk ugen var 3 unge Favrskov talenter på masterclasses rundt på musikkonservatorierne i Esbjerg, Odense og København.

Oplev Emma Amalie Jensen og Mikkel Rebsdorf til repræsentantskabsmødet.

Den 3. masterclass deltager var Line Schmidt Larsen, Voldum er desværre forhindret. 

Line kunne til gengæld ses og høres til Hej Nabo afslutningskoncerten i Søften kultur- og idrætscenter, hvor hun sang sammen med Steffen Brandt for mere end 800 publikummer.

Se under fanen "Hej Nabo"

 

Repræsentantskabsmødet er afholdt med ca. 35 fremmødte.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg modtog genvalg. 

 

Emma og Mikkel fortalte om deres oplevelser som Spil Dansk Masterclass deltagere, hvor de besøgte rytmiske og klassiske konservatorier i Esbjerg, Odense og København, og mødte nogle af landets fineste musikproducere og sangskrivere, der havde været meget hjælpsomme og givet dem et lærerigt forløb.

De havde også fået et godt netværk blandt de andre unge masterclass-deltagere, og havde oprettet en facebook-gruppe, til gensidig erfaringsudveksling.

Derefter spillede Emma og Mikkel hver 2 selvskrevne numre og høstede stort bifald.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune Anders Nørgaard sluttede mødet med at udtrykke sin tilfredshed med Samvirkets måde at forvalte de kommunale midler på. 

 At man ved at støtte med underskudsgarantier, kunne holde hånden under arrangementer, så initiativtagerne ikke løber den store økonomiske risiko, men kan sætte nye og spændende ting i gang.  I de tilfælde hvor det går godt, og underskuddet bliver mindre end forventet,  kan pengene bruges en gang til, til et nyt projekt.

 Det bevirker at der igangsættes mange initiativer for det forholdsvis beskedne beløb, der stilles til rådighed.

 

Det er lykkedes at få Emma Amalie Jensen fra Thorsø og Mikkel Rebsdorf fra Hinnerup til at fortælle om deres oplevelser blandt musikkens stjerner og topproducere, og give prøver på deres egen musik.

Det er lykkedes at få Emma Amalie Jensen fra Thorsø og Mikkel Rebsdorf fra Hinnerup til at fortælle om deres oplevelser blandt musikkens stjerner og topproducere, og give prøver på deres egen musik.

Arrangementer støttet af KS

Tabú 5 fremragende musikere fra Nicaragua opfører, sammen med KreaktivKor og Hadsten Blandede kor, den Nicaraguanske Bondemesse "La Misa Campesina"  i Haldum Kirke, Kulturhuset Sløjfen og Johanneskirken i Aarhus. Det hele styret af korenes fantastiske dirigent Vibeke Hansen.

Korsangerne havde brugt det meste af et år på at lære messen og fremføre den på spansk.

Se linket her fra Sløjfen:  

Sommerskole for unge musikere

En pludselig opstået mulighed for at få nogle af landets bedste undervisere til at komme til Søften for at holde 3 dages intensiv musikundervisning, med unge fra det meste af landet, blev grebet af Hinnerupgarden, der stod for hele den praktiske del af arrangementet.

Søften kultur- og idrætscenter lagde flotte rammer til arrangementet.

Der deltog 33 unge fra hele landet.

Heldigvis kunne Kulturelt Samvirke hjælpe lidt med økonomien.   Der er håb om at det kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

Se linket herunder fra FavrskovPosten, med tekst, en glimrende video og billeder:

Kunst i Favrskov 2017

KS deltog med organisering og tilmelding af de mange kunstnere, og på dagen var der arrangeret små musikalske indslag for at sprede lidt hyggelig stemning, -og det lykkedes!

Her er nogle youtube videoer med nogle af indslagene

https://youtu.be/X1fKHlTC7EM      Åbning/fernisering ved Anders Nørgaard og Hadsten

                                                     Sangforening dirigeret af Vibeke Hansen  

https://youtu.be/7m1JAq4zuqo    Emma Amalie en af sidste års Spil Dansk "Vi booster talentet"

                                                     synger og spiller egne sange.

https://www.youtube.com/watch?v=x6MayuORAs8   Hinnerup Gardens Brassband spillede

                                                     lystige popmelodier.  Aksel var med!

https://youtu.be/NaWitMAt2D0      Mogens Mønsted, en af kunstnerne, spillede danske sange

                                                     på tværfløjte

https://youtu.be/2FnlK_JfhFQ        "Sommermålning" af Evert Taube til ære for vore svenske 

                                                      gæster.  Anette og Thorkild

https://youtu.be/PbKZH4VzRLI     "Rönnerdahl maler" endnu en sang af Evert Taube. Begge 

                                                    handler om malerkunst. Anette og Thorkild.

https://youtu.be/TRlMNxTFtWk    Depression af og med Kristian Ulrichsen,Rita Jaqué og Anette

https://youtu.be/PRw1SThImpY    Fødselsdagsvalsen og Ulrichsens rheinlænder, af og med

                                                    Kristian Ulrichsen, Rita Jaqué og Anette.

 Andre arrangementer støttet af KS kan ses under fanen

"Bestyrelse" og undersiden "Afgørelser" - klik på pilen. 

Der ligger referater af årets møder/afgørelser

Del siden