Formandens Beretning 2015

Kulturelt Samvirke Favrskov   

 Formandens beretning 2015

 Året i Tal:

Der er i året behandlet 26 ansøgninger. 

Der er givet tilskud til forskellige arrangementer på kr. 61.480, og givet underskudsgarantier for kr. 238.550. Det bliver godt 300.000 kr.

I året 2015 var der et budget på 106.000 kr. + en tillægsbevilling på 60.000 og et overført beløb fra 2014 på kr. 61.443  der var således kr.  227.443 til rådighed.

 Hvordan hænger det sammen? 

Jo, af de bevilligede underskudsgarantier er der allerede tilbageført kr 77.463, i forbindelse med  arrangementer, der ikke har givet underskud, eller mindre underskud end forventet.

Der mangler afregning for arrangementer, hvortil der er ydet underskudsgaranti for ca. kr. 70.000.

Det er i de fleste tilfælde arrangementer, der endnu ikke er afviklet, men når underskudsgarantien er søgt, er beløbet naturligvis reserveret. Vi forventer, at der af det samlede beløb på kr.238.000, kommer ca. 100 -140.000 tilbage til brug i 2016.

 Omkring tilskud/underskudsgarantier fra Kulturelt samvirke.

Vi får rigtig meget for pengene, når vi støtter gode initiativer med en underskudsgaranti. Ofte giver arrangementet kun et beskedent underskud, eller måske overskud. Det gør, at vi kan bruge pengene en gang til. Forstået på den måde, at hvis der gives en underskudsgaranti på f.eks. 10.000 kr.  og underskuddet måske bliver på 4.000 kr.  går de 6.000 kr tilbage til KS, der så kan bruge dem til et andet projekt.  

 Arrangører/idemagere kan således kaste sig ud i et projekt, uden at være alt for bekymrede for et tab.

KS giver gerne råd, der kan minimere tab, og måske sikre en større succes for arrangementet.  Samarbejde mellem flere foreninger er ofte vejen frem, og vi forsøger gerne at finde egnede samarbejdspartnere.

Kultunaut

Det er en forudsætning, at der annonceres på www.kultunaut.dk ,   der står i forbindelse med Favrskov App´en  og avisernes “Det Sker” rubrikker. Det er for at sikre et minimum af annoncering for det pågældende arrangement. 

Kultunaut er også glimrende til planlægning. Her kan man tjekke om der er andre lignende arrangementer på samme tid i nærheden, og så snart der er truffet beslutning om et arrangement, indtaste de oplysninger man nu har om tid og sted.

Resten kan indtastes når man har alle oplysninger. 

Kulturelt Samvirkes Aktiviteter

Ud over den almindelige drift med ansøgninger og rådgivning har året budt på følgende aktiviteter:

 Kunst i Favrskov

Samvirket var stærkt involveret i kunstudstillingen “Kunst I Favrskov” i Søften Kultur- og idrætscenter den 28.- 29. - 30. august, med 33 udstillende kunstnere. En udstilling, der blev til på initiativ af Lions Club Hinnerup og i samarbejde med Kunstudvalget, der ydede 10.000 kr. til udstillingen.  VI kom sent i gang, og Favrskovkunstnerne meldte sig ikke i tilstrækkeligt antal.

Det gjorde, at vi udvidede fra en Favrskov Kommune udstilling til en national udstilling. Tidspres gjorde at vi afstod fra tidligere års censurering, men alligevel var det kunstneriske niveau højt, og mange kunstnere havde et godt salg. Alle udtrykte ønske om at de gerne ville komme igen i 2016.

Undertegnede stod igen for kontakten til de mange kunstnere, med invitationer og senere tildeling af stande og praktiske oplysninger, og markedsføring af udstillingen, ligesom vi foranledigede et tilskud fra Kultur og Fritid.

Hinnerupkoret sang et par små lækre korsatser ved ferniseringen, hvor formanden for Kultur og Fritid,  Anders Nørgaard stod for åbningen af “Kunst i Favrskov”.

 Annonce præmie : en Spil Dansk Hjemmekoncert, gik, ved lodtrækning,  til en Hinnerup borger, der netop skulle fejre en rund fødselsdag.  Både musikeren og publikum havde vist en rigtig god oplevelse.

 Hjemmeside  

Hjemmesiden kunstifavrskov.dk   var i et one.com format, som blev ændret ,så kunstudvalget opgav at opdatere siden.  Vi har i forbindelse med udstillingen “Kunst i Favrskov” ændret siden til en 123 hjemmeside, som kan ændres af alle, der får et password.  Fra at være en side for Kunstudvalget, er der nu også blevet plads til Kulturelt Samvirke på siden. Den fremstår lidt usystematisk og rodet, men er oplysende og anvendelig, og kan ændres til det bedre, når nogen får tid.

 Favrskov Spil Dansk Kommune 2015

Spil Dansk blev skudt i gang ved en Spil Dansk Kommune konference den 13. april Kulturøen Middelfart, undertegnede deltog.

 Efter flere års tilløb, kastede vi os endelig ud i at gøre Favrskov til SpilDansk Kommune. 

Der blev nedsat en lille gruppe på 4  KS bestyrelsesmedlemmer: Anette Bonde, Frank Lund, undertegnede og  med Aksel Halkjær Lund som en fremragende formand, der sikkert og metodisk fik lavet aftaler, og fulgt op på dem,  med de  institutioner, der skulle have besøg af professionelle musikere i Spil Dansk ugen. Det er jo således at planlægningen starter tidligt på foråret, for at give de berørte institutioner mulighed for at tilmelde sig, -og bøvlet fortsætter såmænd helt frem til afviklingen af Af Spil Dansk ugen i uge 44.

Spil Dansk holdt styr på den omfattende medieomtale som vore pressemeddelelser resulterede i, og det viste sig, at der havde været 31 medieomtaler af Spil Dansk i Favrskov.

 Som Spil Dansk Kommune i 2015 tilbydes vi 6 pladser ved  Spil Dansk kommunekonferencen, der i år holdes i Skanderborg Kulturhus den 23. maj.  Vi vil tilbyde pladserne til relevante personer.

 Kulturelle Samråd Danmark

Landsorganisationen for Kulturelle Samråd i Danmark holdt 18.-19.-20. sept. sin årlige kulturkonference. Det var Skanderborg Kommune, der var værter. Vi deltog med Anette Bonde, Aksel Halkjær Lund og undertegnede.

Ved generalforsamlingen, hvor jeg efter 2 år i landsbestyrelsen var på valg, afslog jeg genvalg, p.gr. af manglende tid. Favrskov er således ikke længere repræsenteret i Landsorganisationens bestyrelse.

 Rock for Voksne

Igen i år et vellykket arrangement arrangeret af KS best. medlem Lars Johansen og Rock-venner.

Denne gang i Hadsten Skoles festsal, til lejligheden udstyret med fadølsanlæg og udvendig pølsevogn.  Der mangler måske lidt publikum, der nok ikke ved hvad de går glip af. 

Til gengæld er det en stor fornøjelse at se alle disse, hovedsageligt midaldrende, mænds begejstring, når de kommer slæbende med el-guitarer, forstærkere og trommer og andet udstyr og høre ivrige diskussioner om musik og udstyr. Man kunne måske overveje en lidt mere workshop-agtig tilgang til arrangementet?  Musikken der spilles, fortjener bestemt et større publikum.

 Kultursamarbejde mellem Kulturhusene, Musikskolen, Kunstudvalget og Kulturelt Samvirke.

Kultur og Fritids-udvalget udløser en pulje på 200.000 kr. til et stort og spektakulært kulturarrangement. 

Det sætter gang i ideerne, men det skulle vise sig at være sværere end man skulle tro.

Vi plejer ikke at have problemer med at bruge penge til kultur, men vi blev hurtigt enige om at det skulle være noget, der blev  så mange borgere som overhovedet muligt involveret i. 

Ideerne var mange, og pludselig opdager man at de mange penge ikke nødvendigvis rækker til alle de forskellige ideer. Der holdtes adskillige møder, også med eksterne idemagere, indtil  Signe Bisgaard fra Musikskolen, i begyndelsen af november 2015, kommer med et projekt kaldet “Hej Nabo”

Det er et meget omfattende projekt, der også omfatter små pop-up koncerter og events  i tiden op til den store koncert, der bliver med Aarhus Jazz Orchestra og kommer til at finde sted den 27. oktober 2016,  i en af de store haller i kommunen. Der venter imidlertid en lang planlægning.

 Det er lidt problematisk at dette projekt kolliderer med Spil Dansk ugen i uge 44. 

Spil Dansk har faktisk flyttet Spil Dansk Dagen fra at være sidste torsdag i oktober - den 27. oktober - som passede perfekt med “Hej Nabo” projektet, til nu at være ugen efter. 

Det har ikke været muligt at flytte Aarhus Jazz Orchestra. 

Selvfølgelig går verden også videre efter den 27. oktober, men det kan da give nogle udfordringer for Spil Dansk ugen. 

 Sundhedsmøde

Undertegnede har deltaget i et møde med mere end 30 sundhedspersoner for at være med til at udforme sundhedspolitikken for Favrskov Kommune. Min pointe var at kultur er en vigtig sundhedsfaktor for at få et godt liv.  Se evt. sundhedspolitikken på www.favrskov.dk

 Frivillighed

Der har være afholdt flere møder om frivillighed, hvor undertegnede har deltaget.

 Musikhistorisk rejse Koncert med 3 bands. 17.2.16.

Et eksempel på hvordan Kulturelt Samvirke kan gå ind og hjælpe ting i gang.

 På initiativ af en privat person Mogens Langberg, - Vi kendte hinanden fra Viseaftener og Open Mic Nights, -  arrangerede KS en koncert i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, med Bandet “Happy River”,  der spillede irsk musik, “Mudboots” , der spillede Amerikansk Old Time og DanaBluegrass Band. 

For med musik at illustrere hvordan irerne, der udvandrede til Amerika og tog deres musik med sig, hvorefter den over tid ændrede sig til bl.a. Old Time og BlueGrass.

Det var en stor succes, både musikalsk og publikumsmæssigt. Alle husets 170 stole var i brug + det løse.

Kreaktiv Kor mødte med korsangere til at forestå salg af øl-vin og vand, søge alkoholbevilling og flytte stole, og tjente således en skilling til kor-kassen. 

 Jyske Operas Kor

KS har netop  lavet en aftale med Jyske Operas Kor om en koncert i Sløjfen den 18. juni.

Det kommer man bestemt til at høre meget mere om.

  Thorkild Petersen

Formand Kulturelt Samvirke Favrskov

Del siden